Datum 15.6.2017

Setkání technických a výrobních ředitelů členských podniků Svazu strojírenské technologie,

se konalo ve čtvrtek dne 22. 6. 2017 na ČVUT v Praze, Fakulta strojní.

Program setkání :

 

  8:30 - 9:00 registrace
Odborný program „Koncept Industry4.0 v oboru MachineTools“
  9:00 - 9:10 Zahájení
J. Smolík, Společnost pro obráběcí stroje, z.s.
  9:10 - 9:30 Zaměřeno na inovační věk aneb od Osvícenectví po Průmysl 4.0
R. Dvořák, MM publishing, s. r. o.
  9:30 - 9:55 Industry 4.0 v oboru Machine Tools
P. Kolář, RCMT
  9:55 - 10:10 Představení projektu Testbed Industry 4.0 na pracovišti CIIRC ČVUT
F. Podzimek, SIEMENS
  10:10 - 10:30 přestávka, občerstvení, kuloární jednání
  10:30 - 10:55 Nástroje digitalizace výroby SIEMENS
L. Dvořák, SIEMENS
  10:55 - 11:10 Prostředky SIEMENS Motion Control pro Industry 4.0
T. Duba, SIEMENS
  11:10 - 11:25 SINUMERIK INTEGRATE jako součást I 4.0
T. Kopeček, SIEMENS
  11:25 - 11:40 SINUTRAIN Smart Prepare - součást Digital Factory
E. Klocová, SIEMENS
  11:40 - 12:00 Ekonomický a personální pohled na koncept Industry 4.0 a moderní průmyslovou výrobu
J. Burian, Ernst & Young
  12:00 - 13:00 oběd a kuloární diskuse
Setkání TR a VR členů SST spojené s workshopem TPSVT
  13:00 - 13:20 Informace o stavu oboru a ekonomickém vývoji
O. Paclík
  13:20 - 13:40 Informace o stavu výzkumu a vývoje v oboru
J. Smolík
  13:40 - 13:55 Diskuse stavu zakázek, vývoje, trendů a nových témat a vliv na další období v oboru
všichni
  13:55 - 14:15 Odborný program oborové technologické platformy TPSVT a zapojení podniků do řešení
L. Mačák
  14:15 - 14:30 Zapojení podniků TPSVT do spolupráce v projektu NUCLEi
J.Smolík
  14:30 - 14:30 konec, občerstvení,kuloární diskuse
Zobrazit na homepage ne

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.