Datum 20.10.2016

Setkání technických a výrobních ředitelů členských podniků Svazu strojírenské technologie  se  konalo dne 3. 11. 2016 ve společnosti KSK Precise Motion, a. s. v Kuřimi

PROGRAM SETKÁNÍ:

Blok I Prohlídka společnosti KSK

11:00 - 11:30 Příjezd, registrace účastníků (místo setkání: vstup do budovy společnosti KSK

11:30 - 11:45 Přivítání účastníků v KSK

11:45 - 12:40 Prohlídka výrobních provozů KSK

 

Blok II Ukázka spolupráce KSK s výzkumem

12:40 - 12:45 Přesun do společnosti Intemac

12:45 - 13:15 Ukázka spolupráce KSK s výzkumnými centry při inovacích kuličkových šroubů

13:15 - 14:00 Oběd (výběr z menu)

 

Blok III Setkání TŘ + VŘ - Hlavní program

14:00 - 14:00 Zahájení Setkání Ing. Musil Bedřich

14:00 - 14:15 Vztah pohonů k přesnosti, jakosti a
produktivitě OS Ing. Smolík Jan, Ph.D.

14:15 - 14:40 Návrh optimálního pohonu s kuličkovým
šroubem a význam regulace Ing. Švéda Jiří, Ph.D.

14:40 - 15:00 Moderní techniky optimalizace pohonu
a nosné struktury Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.

15:00 -15:10 Krátká přestávka na kávu

15:10 - 15:30 Pokročilé kompenzace prostorové přesnosti OS Ing. Josef Knobloch, MSc.,

15:30 - 15:50 Představení aktivit Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, FSI VUT v Brně Doc. Ing. Blecha Petr, Ph.D.

15:50 - 16:10 Bezpečnost strojních zařízení 2016 Doc. Ing. Blecha Petr, Ph.D.

16:10 - 16:20 Krátká přestávka na kávu

16:20 - 17:00 Rakouské strojírenské firmy zástupci Rakouských firem

17:00 - 17:15 Statistika oboru OS Ing. Paclík Oldřich, CSc.

17:15 - 17:30 Aktuální informace z oblasti státní podpory aplikovaného výzkumu Ing. Smolík Jan, Ph.D.

17:30 - 17:45 Aktuality v projektu Technologická platforma
strojírenská výrobní technika Ing. Mačák Leoš

17:45 – 18:00 Diskuse a ukončení jednání

 

Blok IV Večerní program v Golf Resortu Kaskáda

18:15 - 19:00 Přesun na Golf Resort Kaskáda, ubytování

19:00 - Společná večeře, večerní program, diskuse

Zobrazit na homepage ne

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.