Datum 25.10.2016

Výstava IMTS 2016 Chicago, USA

Výstavu organizoval americký svaz AMT na výstavišti McCORMICK PLACE. Velmi rozlehlé výstaviště mělo čtyři výstavní haly orientované podle světových stran a rozdělené podle technologie vystavovaných komodit. Na výstavě byly zastoupeny všechny významné oborové firmy z celého světa. Nejvíce výrobců bylo z USA, EU, Japonska a Koreje.
Stánek SST byl v západní hale společně se zástupci světových svazů výrobců MT z 21 zemí.
Podle oficiálních údajů organizátora byla výstava realizována na celkové ploše 41.100 m2. Zúčastnilo se jí 115.612 návštěvníků a vystavovalo 2.408 společností.

 

CESTOVNÍ ZPRÁVA

Cestovatel: Ing. Bedřich Musil
Výstava: IMTS2016 , International Manufacturing Technology Show, Chicago, USA
Termín: 12 - 17. 9. 2016

Časový harmonogram cesty na IMTS 2016

Sobota 10. 9.

11:15 Odlet z Prahy
18:35 Přílet do Chicaga. Ubytování v hotelu Blake

Neděle 11. 9.

10:00 - 16:00 Příprava expozice. Jednání s pracovníky Amerického svazu AMT spojené s realizací stánku SST a zajištění vstupů pro vyslané pracovníky zúčastněných podniků a hosty z GK ČR

Pondělí 12. 9.

8:00 - 20:30 Jednání s pracovníkem GK ČR panem Tomášem Trnkou o programu spojeném s prezentací českých firem na výstavě IMTS.
Účast na zahájení. Jednání na výstavě. Účast na zahajovací recepci organizované AMT.

Úte 13. 9.

8:00 - 13:00 Účast na „General manager meeting“ organizovaný americkým svazem AMT pro zástupce zúčastněných světových asociací oboru Machine tool.
13:30 - 20:30 Účast na výstavě. Doprovod Generálního konzula GK ČR v Chicagu pana Bořka Lizce a konzula Tomáše Trnky po výstavišti, se zaměřením na jednání se zástupci českých firem na výstavě.
Účast na recepci Guvernéra státu Illinois

Středa 14. 9.

9:00 – 17:00 Účast na výstavě.
18:00 - 20:30 Účast a vystoupení na slavnostním setkání českých účastníků výstavy s představiteli průmyslu a státních zástupců z Chicaga na GK ČR.

Čtvrtek 15. 9.

9:00 - 17:00 Účast na výstavě

Pátek 16. 9.

9:00 – 17:00 Účast na výstavě

Sobota 17. 9.

9:00 – 17:00 Účast na výstavě

Neděle 18. 9.

17:55 Odlet z Chicaga
Pondělí 19. 9. 12:55 Přílet do Prahy

Účast českých firem na výstavě
Na výstavě IMTS2016 byly české společnosti zastoupeny samostatně v halách podle technologického zastoupení, nebo na stánku SST. Samostatně vystavovali výrobci DormerPramet, Fermat a Tajmac - ZPS. Na stánku SST byly zástupci společností CzechInvest, TOS Čelákovice a ŠKODA MT. Na výstavě byly rovněž mateřské firmy českých členů SST jako jsou ARGO-HYTOS, AXA, Renishaw, Schneeberger, Walter, Weiler a Mazak.
Expozice samostatně vystavujících českých firem měli velmi dobrou úroveň. Společnost Dormer Pramet vystavovala v hale West mezi výrobci řezných nástrojů. Firmu zastupovali prodejci seskupení, specializovaní na teritorium USA a Kanady (Mr. Dan Cormier), kteří jsou velmi dobře obeznámení s produkcí šumperského výrobního závodu.

Společnost TAJMAC- ZPS vystavovala v největší a nejnavštěvovanější hale South. Prezentovala se pod názvem svého obchodního zastoupení v USA, kterým je ZPS AMERIKA spadající pod TAJMAC GROUP. Předváděny byly v teritoriu žádané typy strojů. Firmu Tajmac zastupoval předseda představenstva pan Michele Tajariol a Ing. Petr Rektořík. V současné době představuje TAJMAC-ZPS nejzavedenější českou společnost v USA a navazuje na prodeje tisíce kusů svých strojů z přelomu století.

Společnost FERMAT GROUP vystavovala pod svým obchodním zastoupením LUCAS. Za firmu zde byl obchodní ředitel Ing. Jan Ferenc, prodejkyně LUCAS paní Zdena Hoblová, americký prodejce firmy TOS AMERICA INC. pan Lee Walker a další. Firma FERMAT měla rozsáhlou expozici a předváděla horizontální vyvrtávačku, která byla po vyvrtávačce firmy Union druhým největším exponátem na celé výstavě.

Na výstavě bylo možné spatřit některé české firmy na stáncích amerických zástupců, jako například ŠKODA a NAREX v expozici firma SOWA.

Informační stánek SST

Informační stánek SST byl v západní hale W společně se zástupci světových svazů výrobců MT z 21 zemí. Na stánku SST byly zástupci společností CzechInvest, TOS Čelákovice a ŠKODA MT. V průběhu výstavy využili náš stánek na obchodní jednání jak místní zástupci českých firem v USA a Kanadě, tak čeští zástupci svazových společností, kteří neměli na výstavě zázemí.
Nejvíce jednání s českými výrobci měl zástupce firmy CanAmerica Machine Tools Inc. pan Marian Rakušan. Stánek SST jako nejvhodnější místo na jednání využili pracovníci společnosti ŠMERAL, Ing. Stanislav Musil a Tomáš Doležal. Místo pro jednání rovněž využil pan Luděk Krejčí ze společnosti TOS KUŘIM Trade.
Řadu jednání měli představitelé firmy CzechInvest pánové Kilík a Jan Chmelík, který je stálým zástupcem CzechInvestu v New Yorku. Na našem stánku měl rovněž jednání pracovník CzechTradu v Chicagu pan Jan Kubata.
Propagace výstavy MSV 2017
V celém průběhu výstavy byla intenzivně propagována výstava MSV Brno. Na plakátech byla prezentace MSV 2017 a v hojném počtu byly rozdávány propagační brožury na MSV a IMT2016.Zájem o tuto výstavu nebyl pouze od návštěvníků IMTS z USA a Kanady, ale rovněž od všech přítomných zástupců z jednotlivých 21 zemí přítomných v sekci světových oborových svazů odvětví strojírenská výrobní technika.

Slavnostní setkání na GŘ ČR v Chicagu
Dne 14. 9. 2016 se na Generálním konzulátě ČR v Chicagu uskutečnilo setkání a prezentace českých vystavovatelů a pozvaných zástupců amerických společností a představitelů vládních organizací města Chicago a státu Illinois. V programu vystoupili Mr. Erik Brejla zástupce státu Illinois, Mr. Jean Hrubý, zástupce Česko - Severoamerické obchodní komory, pan Jan Chmelík, zástupce CzechInvest v New Yorku, pan Jan Kubata zástupce CzechTradu v Chicagu a Bedřich Musil, zástupce SST a českých výrobců, vystavujících na IMTS2016.
Jednání na výstavě
V průběhu výstavy došlo k celé řadě jednání. Nejdůležitější byla jednání s pracovníky amerického svazu AMT a prakticky se všemi zástupci z 21 oborových svazů. S pracovníky ruského EXPOCENTRA panem Andrejevem a paní Levyakovou byla projednávána účast českých vystavovatelů na výstavě Metaloobrobotka 2017. Průběžně byly předávány informace o výrobních možnostech a nabízených technologiích členských podniků SST. Všem zájemcům byl k dispozici aktualizovaný anglický katalog členů SST.

Celková úroveň výstavy
Výstava IMTS potvrdila svoji důležitost pro region Severní Ameriky. V porovnání s ostatními oborovými výstavami je rozsahem vystavovaných strojů, a hlavně účastí návštěvníků regionální. Tak jako jsou regionální obdobné výstavy ve světě JIMTOF Tokio, CIMT Peking, IMTEX Bangalore, nebo SIMTOS v Koreji. Potvrzuje se, že skutečně největší výstavou na světě je EMO. Mimo skutečnost, že je zde největší výstavní plocha, nejvíce vystavovaných strojů a firem, je na výstavě EMO největší různorodost návštěvníků. Na žádné jiné výstavě se není taková skladba a množství zákazníků z Evropy, USA, Číny, Indie, Blízkého východu a Severní Afriky, jako se pravidelně objevuje na výstavách EMO, zvláště potom v Hannoveru. Přes tuto skutečnost platí, že kdo chce prodávat v USA a Kanadě, tak by se měl na výstavě IMTS objevit.

V Praze 26. 9. 2016

Vypracoval: Ing. Bedřich Musil

 

Zobrazit na homepage ne

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.