Datum 13.06.2016

METALLOOBRABOTKA Moskva 2016

Ing. Pavel Čáp, SST

Moskevský strojírenský veletrh METALLOOBRABOTKA 2016 - 17. mezinárodní specializovaná výstava zařízení, přístrojů a nástrojů pro kovoobrábění a tváření - se konala od 23. do 27. května 2016 opět v komplexu EXPOCENTRE, který vedle vlastní výstavní funkce slouží jako zázemí pro organizátory veletrhu, doprovodné semináře i stravování. Veletrh byl zaměřen na obráběcí a tvářecí stroje s příslušenstvím včetně nástrojového vybavení, slévárenská a svařovací zařízení, vybavení pro tepelné úpravy, měřicí zařízení a materiály.

Největší ruský veletrh v oboru výrobních strojů získal za dobu své existence mezinárodní reputaci a stal se pro světové výrobce obráběcích a tvářecích strojů velmi atraktivním. Letos byla nepřehlédnutelná účast vystavovatelů zejména z Německa, Švýcarska, Japonska a Číny.

Veletrh METALLOOBRABOTKA 2016 byl uspořádán na čisté výstavní ploše 38 519 m2 a zúčastnilo se ho 981 vystavovatelů ze 32 zemí světa. Zahraničních vystavovatelů bylo 531, což potvrzuje velký zájem exportérů o ruský trh. Národní expozice vytvořilo osm zemí, a sice Bělorusko, Česká republika, Čína, Francie, Itálie, Německo, Švýcarsko a Tchajwan. Celkem letošní ročník zhlédlo přes 27 000 návštěvníků. Pro úplnost ještě možno uvést, že celková výměra výstaviště EXPOCENTRE je 83 317 m2.

Veletrh byl slavnostně zahájen bohatým programem „Opening Ceremony“, v rámci kterého pronesly svůj projev významné osobnosti politického života Ruské federace a ruského průmyslu.

Ministr průmyslu a obchodu Ruské federace pan Denis Manturov pozdravil účastníky a organizátory veletrhu a řekl, že METALLOOBRABOTKA je velmi prestižní mezinárodní událostí a že věří, že ruský průmysl nadále poroste, o čemž svědčí narůstající počet ruských vystavovatelů. Ministr Manturov rovněž uvedl, že vláda Ruské federace si je vědoma významu strojírenského průmyslu a oboru výrobních strojů a v rámci státního programu nazvaného „Rozvoj průmyslu“ strojírenský sektor významně podporuje. Konkurenceschopnost ruské ekonomiky je z velké části závislá na úspěšnosti strojírenství, a proto podpora kovoobráběcího průmyslu patří mezi priority vlády.

Ministr Manturov zdůraznil, že vysoký zájem o účast na veletrhu nespočívá pouze ve zvyšující se poptávce po obráběcích strojích na ruském trhu, ale také ve vývoji průmyslového investičního potenciálu Ruska. Navzdory současným problémům ruské ekonomiky se obor obráběcích strojů těší kvalitativnímu i kvantitativnímu růstu. Za loňský rok se produkce obráběcích strojů v Rusku zvýšila o téměř 20 %. Kromě toho se významně mění i výrobní struktura a význam „high tech“ zařízení roste. Během několika posledních let sektor CNC strojů vzrostl o 60 %. Pan Manturov vyjádřil přesvědčení, že METALLOOBRABOTKA zřetelně demonstruje schopnosti ruského sektoru obráběcích strojů a podporuje další prospěšnou a užitečnou spolupráci mezi ruskými a zahraničními výrobci obráběcích strojů.

Prezident Ruské obchodní a průmyslové komory Sergej Katyrin ve svém projevu vyjádřil názor, že METALLOOBRABOTKA je největším inovačním projektem v Rusku. Zdůraznil, že 531 vystavovatelů z celkových 981 je ze zahraničí a že se tudíž jejich počet oproti loňskému ročníku zvýšil o více než 100 zahraničních vystavovatelů. To jasně potvrzuje, že „projekt“ METALLOOBRABOTKA má velmi dobrou budoucnost.

Podle prezidenta Ruské asociace výrobců obráběcích strojů STANKOINSTRUMENT pana Georgije Samodurova „celosvětová komunita obráběcích strojů prokázala, že je moudřejší a rozumnější než propagátoři politických řešení ve formě různých sankcí a restrikcí“. Řekl, že veletrhu se zúčastnili nejvýznamnější lídři v oboru obráběcích strojů, to znamená nejvýznamnější světoví výrobci i největší oborové asociace. Vysoce vyzdvihl skutečnost, že o zakládání společných podniků s ruskými výrobci obráběcích strojů se zajímají špičkoví světoví výrobci nejzvučnějších jmen.

Své projevy pronesli i další významní představitelé Ruské federace, například předseda výboru Státní dumy RF pro průmysl pan Sergej Sobko, guvernér Uljanovské oblasti pan Sergej Morozov, generální ředitel společnosti EXPOCENTRE pan Sergej Bednov a další.

Česká účast na veletrhu byla velmi pozitivně hodnocena a ruští partneři vysoce ocenili jak velký počet českých vystavovatelů, tak i samotné ztvárnění výstavních expozic. Největší počet českých firem se prezentoval v pavilonu FORUM, kde jejich účast spoluorganizoval Svaz strojírenské technologie. Tam se prezentovalo celkem 19 českých firem včetně SST samého, a to ALTA, Škoda Machine Tool, ČKD Blansko-OS, TOS Kuřim-OS, TOSHULIN, NAREX Ždánice, Slovácké strojírny (Čelákovice), TRIMILL, Gearspect Group, HESTEGO, KSK, Šmeral Brno, TOS Varnsdorf, ŽĎAS, HYDROMA, RIVETEC, SWAH a HOL-MONTA. V pavilonu FORUM bylo možno navštívit také slovenský členský podnik svazu TRENS SK s velmi bohatou expozicí a velmi působivě a velkoryse byl pojat stánek ruského zastoupení podniku KOVOSVIT MAS. Na výstavišti měly své stánky i další české firmy, které vystavovaly ve spolupráci se svými ruskými obchodními partnery. Takto svou účast pojaly například podniky TAJMAC-ZPS, PILOUS – pásové pily nebo firma BOMAR. V pavilonu 7 byla umístěna malá expozice agentury CzechTrade, kde našly své zázemí firmy PILANA, AQUACOMP HARD, LAC a TACHTECH.

Prestiž české účasti byla zvýrazněna návštěvou velvyslance ČR v Ruské federaci J. E. pana Vladimíra Remka, který české vystavovatele navštívil hned první den veletrhu v doprovodu dalších představitelů Velvyslanectví České republiky v Moskvě.

Zástupci Svazu strojírenské technologie absolvovali v Moskvě řadu jednání, z nichž je třeba uvést alespoň tři nejdůležitější.

Prvním z nich bylo jednání s delegací ruské asociace STANKOINSTRUMENT, kterou vedl její prezident pan Georgij Samodurov v doprovodu viceprezidentky paní Mariny Fedorovy a ředitele pro veletrhy a výstavy pana Andreje Mandrabury. Jednání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře a témata rozhovorů byla opravdu různorodá. Jejich jádrem byla mimo jiné takzvaná „lokalizace“ výroby českých podniků v Rusku, na kterou ruská strana při každé příležitosti klade velký důraz. Ředitel SST Ing. Oldřich Paclík požádal pana prezidenta Samodurova o ucelený písemný materiál, který by obsahoval veškeré podmínky a povinnosti, které by byly kladeny na české firmy, pokud by se pro tzv. „lokalizaci“ rozhodly. Pan Samodurov zaslání tohoto materiálu slíbil. Pan ředitel Paclík také pozval pana prezidenta Samodurova do Brna na letošní Mezinárodní strojírenský veletrh.

Druhé stěžejní jednání proběhlo s delegací Svazu strojírenství Ruska, kterou vedl první viceprezident svazu a současně poslanec Státní dumy RF pan Vladimír Gutěňjov. Českou stranu na jednání zastupoval prezident SST a generální ředitel akciové společnosti ŽĎAS Ing. Miroslav Šabart, ředitel SST Ing. Oldřich Paclík a Ing. Pavel Čáp. Rozhovory byly zaměřeny především na možnosti podnikání českým firem v Rusku. Bylo poukazováno na překážky, které české firmy musí na ruském trhu překonávat a řeč samozřejmě přišla i na často diskutovanou „lokalizaci“. Za zmínku určitě stojí, že jen v Moskevské oblasti je v provozu šestnáct technických parků, kde mohou zahraniční firmy požádat o založení svého výrobního zastoupení. Pan ředitel Paclík pozval pana Gutěňjova na letošní Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna a pan Gutěňjov k naší radosti pozvání s potěšením přijal.

Třetím velmi důležitým setkáním bylo jednání s vedením společnosti EXPOCENTRE Moskva, která je hlavním organizátorem veletrhu METALLOOBRABOTKA. Byly diskutovány možnosti české účasti na příštím ročníku METALLOOBRABOTKA 2017. Jednání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře. Všechny otázky vzájemné spolupráce byly vyjasněny a bylo dohodnuto, že letos nastolený formát české účasti bude beze změny zopakován i v příštím roce. Znamená to, že SST bude jediným obchodním partnerem EXPOCENTRE a zakoupí výstavní plochu pro hlavní českou expozici. Rovněž vedení EXPOCENTRE bylo pozváno na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna.

Svaz strojírenské technologie propagoval letošní MSV / IMT 2016 velmi aktivně i na svém stánku v české expozici. Veletrh byl propagován prostřednictvím plakátů MSV 2016 a IMT 2016 umístěných na stěnách stánku a distribuce brožur BVV. Zájem o letošní brněnský veletrh projevilo skutečně hodně návštěvníků moskevského veletrhu a je sympatické, že chtěli znát podrobnosti a možnosti své případné účasti.

Svaz strojírenské technologie na svém stánku zastupoval zájmy svých členských podniků, ať už byly v Moskvě přímo přítomny nebo ne. Svaz k tomuto účelu vydal vlastní katalog, který obsahuje prezentace všech podniků SST včetně jejich výrobního sortimentu. Tento katalog byl zájemcům o české stroje na veletrhu rozdáván.

Obráběcí a tvářecí stroje patří k významným položkám českého vývozu do Ruska. Jednotlivé české firmy se prezentují na ruském trhu s většími či menšími úspěchy, některé s dlouholetou tradicí, zatímco jiné zde teprve začínají. Na ruském trhu je kvalita českých obráběcích a tvářecích strojů známá, což přispívá k úspěchu tohoto druhu strojírenských výrobků u ruských odběratelů. Konkurence je však na ruském trhu velice silná a bez přítomnosti na výstavách jako je METALLOOBRABOTKA by české obráběcí a tvářecí stroje z povědomí ruské odborné veřejnosti dříve či později zmizely. Účast českých firem na letošním ročníku veletrhu určitě přispěla k dalšímu zviditelnění českého průmyslu na ruském trhu a můžeme si pouze přát, aby ruská ekonomika v roce 2017 prosperovala lépe než letos, aby ruské firmy mohly mnohem více investovat do obměny svých strojních parků.

Letošní veletrh METALLOOBRABOTKA 2016 a české vystoupení na tomto veletrhu nelze zhodnotit jinak než jako velmi úspěšné. Je dobře, že české strojírenské podniky se snaží být na ruském trhu aktivní a že věří, že ruský trh by pro ně mohl znamenat exportní přínos. Doslova „třešničkou na dortu“ letošní české účasti v Moskvě bylo proto podepsání kontraktu na dodávku nového stroje firmou Gearspect Group po úspěšně završeném jednání přímo na výstavišti.

Zobrazit na homepage ne

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.