Datum 20.6.2016


setkání obchodních ředitelů členských podniků Svazu strojírenské technologie,  se konalo dne 30. 6. 2016 od 11,00 hod v prostorách společnosti Weiler Holoubkov, s.r.o. a Resort Brdy, Mýto

Program:

 

Čtvrtek 30. 6. 2016

BLOK I.
• 11.00 - 11,15 Příjezd, registrace účastníků setkání OŘ
• 11.15 – 11,20 Přivítání a Úvodní slovo ředitele společnosti Weiler Holoubkov, s.r.o.
                        Ing. L. Bryndy
• 11,20 – 12,20 Exkurze do povozu pořadatelské firmy Weiler Holoubkov, s.r.o.
• 12,20 – 12,40 přejezd auty do místa konání porady (Mýto) – penzion Resort Mýto

BLOK II.
• 12,40 – 13,00 Ubytování
• 13,00 – 14,00 Oběd v penzionu
• 14,00 – 14,05 Zahájení setkání OŘ – Ing. Musil
• 14,05 - 14,15 úvodní projev ředitele SST Ing. Paclíka – situace oboru za r. 2015
• 14,15 – 14,45 Host Česká spořitelna – problematika financování exportu, kurzové rozdíly, přednášející Ing. Plojhar
• 14,45 – 15,05 Host p. ing. Řezáč firma Abra Software
• 15,05 – 15,30 Aktuální trendy v oboru strojírenská výrobní technika – ČVUT Praha
• 15,30 – 16,00 Veletrhy CCMT Šanghaj Ing. Musil + další veletrhy 2016 – 2017

• 16,00 - 16,15 Veletrhy Metalloobrabotka Moskva Ing. Čáp
• 16,15 – 16,45 Přestávka - Coffebreak
• 16,45 – 17,00 MSV IMT Brno 2016 , Veletrhy 2016 – 2017 – Ing. Čáp
• 17,00 – 17,20 Statistika oboru výrobních strojů Ing. Mačák - ČR
• 17,20 – 17,30 Informace o možnostech natáčení firemních propagačních filmů, Ing. Paclík spolu se zástupcem TOSHULIN
• 17,30 – 18,00

   BLOK III.
• 18,00 - osobní volno
• 19,00 - společná večeře, večerní program

 program na čtvrtek 1. 7. 2016
• Snídaně v penzionu
• Dopoledne - Návštěva vodního hamru v sousední obci Dobřív.

 

Materiály z tohoto setkání jsou k dispozici na vyžádání v SST.

 

Zobrazit na homepage ne

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.