Datum 9.2.2016

Veletrh Věda, Výzkum, Inovace - termín konání  9.-11.3.2016 na výstavišti BVV v Brně.

Partner veletrhu - Svaz strojírenské technologie

Cílem Veletrhu Věda Výzkum Inovace je vytvoření nové interdisciplinární platformy propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytnout příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou za rok fyzicky představit výstupy své práce odborné i široké veřejnosti. Na veletrhu se  prezentovaly především vysoké školy, inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, instituce a další organizace a společnosti, bez jejichž pomoci by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Aplikátoři výsledků VaV zde představí úspěšné zavedení inovací v praxi a budou mít možnost získat náměty a partnery pro své další projekty. Návštěvníci měli možnost se seznámit s jejich činností a s ukončenými, právě probíhajícími, nebo plánovanými projekty.

 

Zobrazit na homepage ne

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.