Datum 14.7.2022

Hostitelem setkání technických a výrobních ředitelů, které bylo spojeno s workshopem projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika (TPSVT), byla dne 9. června 2022 akciová společnost HESTEGO ve Vyškově.

 

Shromážděné výrobní a technické ředitele přivítal za Svaz strojírenské technologie náměstek ředitele Ing. Leoš Mačák a za hostitelskou společnost pak výkonný ředitel a člen představenstva Ondřej Vintr, IEn, který účastníky setkání pozdravil i v zastoupení předsedkyně představenstva Ing. Moniky Šimánkové, Ph.D., která je rovněž delegátkou SST v Evropské asociaci průmyslu výrobních strojů CECIMO. Ondřej Vintr následně přednesl prezentaci společnosti HESTEGO.

Komentář k ekonomickým výsledkům oboru výrobních strojů a statistickým údajům ve vztahu k ostatním členským asociacím CECIMO poskytl ve svém vystoupení Ing. Leoš Mačák a informace k současné etapě projektu Technologická platforma Strojírenská výrobní technika přednesl Ing. Bedřich Musil.

Jedna z divizí společnosti HESTEGO – divize kapotáží strojů – se zabývá vývojem a výrobou vnějšího krytování strojů. Ve společném vystoupení se Ing. Jiří Švéda, Ph.D., z výzkumného centra RCMT při Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze a Ing. Tomáš Habarta ze společnosti HESTEGO zabývali tématem Krytování se sníženými pasivními odpory, vlivem krytů na kvalitu řízení pohonů a přesnost, energetickou efektivitu stroje a digitalizaci provozu pohybových os. Zdůraznili skutečnost, že výrazný růst cen energií a proměnlivost legislativního prostředí související s hlavními tématy Zelené dohody pro Evropu a udržitelným rozvojem technologií vracejí výrobcům strojírenské techniky do každodenní výrobní praxe téma energetické efektivity strojů.

Ve spolupráci společnosti HESTEGO, výzkumného centra RCMT FS ČVUT Praha a Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky byl realizován výzkumný program zaměřený na trvanlivost a spolehlivost inovovaných komponent teleskopických krytů. Podpora akademických pracovišť spočívala především ve vytváření simulačních modelů, měření, zkouškách a analýzách, jež směřovaly k vytvoření technických řešení a funkčních SW pro monitoring a predikci chování teleskopických krytů. Snížení hmotnosti těchto krytů, vyrobených z vysokopevnostní oceli, a silového zatížení nosné struktury stroje se stalo jednou z cest ke snížení energetické náročnosti stroje. Prototyp teleskopického krytu se sníženou energetickou náročností byl testován na zkušebních stanicích ZKST1 a ZKST2 ve společnosti HESTEGO.

Výsledné řešení – inteligentní teleskopický kryt – umožňuje rovněž rozšířit komunikační schopnosti ve vztahu k nadřazenému řídicímu systému stroje a naplňuje tak paradigmata Průmyslu 4.0. Výzkum se soustředil na hlavní užitné oblasti teleskopického krytu, kterými jsou kontrola správnosti montáže na obráběcím stroji, informace o životnosti, dodržování plánu údržby a kontrola plné funkčnosti.

Ing. Tomáš Habarta se věnoval systémům krytování obráběcích strojů a novému programu krycích měchů i ve své další prezentaci.

Odpolední program setkání technických a výrobních ředitelů byl věnován exkurzi do výrobních prostor společnosti HESTEGO, která byla spojená s výkladem o novinkách ve výrobě i v produktovém portfoliu.

Přínosná byla též závěrečná diskuse účastníků setkání s pracovníky SST, výzkumnými pracovníky RCMT, Fakulty strojní ČVUT a Společnosti pro obráběcí stroje.

 

(přednesené prezentace vám v případě zájmu rádi zajistíme)

Zobrazit na homepage ne

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.