Datum 9.12.2019
  • Projekt „Vzdělávání k rozvoji členských podniků Svazu strojírenské technologie“

 

Registrační číslo projektu:   CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010947

Doba realizace projektu:             1.6. 2019 – 31.5.2022

Celková výše projektu:                 29 986 432,00 Kč

Příjemcem  je Svaz strojírenské technologie, z.s..

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků.

Členové čerpají dle pravidel de minimis (200 000 EUR, ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích) – datum přidělení určuje sdružení dle míry vyčerpání de minimis člena – lze přidělovat i postupně v průběhu 2019-22)

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

  • Aktivita
  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Jazykové vzdělávání

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Zobrazit na homepage ne

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.