Název projektu: Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

 P R O J E K T    B Y L    U K O N Č E N   !

ve vazbě na aktivitu projektu OP VK registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0060 pod názvem „Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro studenty středních odborných škol a učilišť byly zpracovány tyto materiály:

Zpracování vzorových učebních osnov a úprava učebních osnov předmětu CNC obrábění zapojených škol  - ke stažení zde

 

 

 

 

 

P R O J E K T    B Y L    U K O N Č E N   !

Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť

OPVK hor zakladni logolink RGB cz m

CZ.1.07/1.1.00/54.0057 - "Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť"

sst

© 2015 SST

webdesign
COMPEA, s.r.o.